Temat miesiąca /   December

Prywatność pracownika w miejscu pracy w dobie dynamicznie rozwijających się „nowych technologii” -  część I

Prywatność pracownika w miejscu pracy w dobie dynamicznie rozwijających się „nowych technologii” - część I

Ochrona prywatności pracownika w ramach stosunku pracy jest zagadnieniem niezwykle aktualnym i pozostającym w sferze zainteresowań szerokiego kręgu podmiotów. Zagadnienie to dotyka bowiem niemalże każdego z nas. Niejednokrotnie podkreśla się, że ochrona prywatności jednostki w dobie dynamicznie zachodzących przeobrażeń społeczno – gospodarczych stanowi znaczne wyzwanie nie tylko dla ustawodawcy, próbującego nadążyć za tempem zachodzących zmian, lecz również dla podmiotów mających rzeczone ustawodawstwo stosować. Uważam, że w dobie agresywnego rozwoju technologicznego aktualne niejednoznaczne unormowania prawne nie gwarantują pracownikowi pewności, iż granica jego prawa do prywatności nie zostanie przez pracodawcę przekroczona, a z drugiej strony rodzą po stronie pracodawców poczucie niepewności przy ich stosowaniu.

Aktualności

Google ukarane

Google ukarane

Holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych ( UODO ) nałożył na Google karę pieniężną w...

Artykuły

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – omówienie projektu ustawy oraz przepisów wykonawczych (rozporządzenie dotyczące zadań wykonywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI))

W dniu 24 listopada 2014r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał IV transzę ustawy...

Wydarzenia

Forum ADO/ABI - uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7.11.2014 r.

Forum ADO/ABI - uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7.11.2014 r.

Forum odbędzie się dnia 27 listopada 2014 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje:...

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2014-12-19 13:08 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?