Temat miesiąca /   May

Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych - informacje ogólne

Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych - informacje ogólne

Zbliża się gruntowna przebudowa ekosystemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie europejska struktura ochrony danych opiera się na Dyrektywie 95/46/WE i implementujących ją krajowych aktach prawnych. Dyrektywa zawiera ogólne zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i jest skierowana do państw członkowskich, które dopiero na jej podstawie tworzą krajowe przepisy. Według Komisji Europejskiej, ten dwupoziomowy układ stwarza problemy i trzeba go zmienić.

Aktualności

Wezwania do zapłaty za rzekome łamanie praw autorskich. Jak Lex Superior próbuje wyłudzać pieniądze?

Wezwania do zapłaty za rzekome łamanie praw autorskich. Jak Lex Superior próbuje wyłudzać pieniądze?

Na policję w całej Polsce zgłaszają się osoby, którym wręczono wezwania do zapłaty od Lex...

Artykuły

Czy żądanie udostępnienia danych stanowi ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Jednym z najczęściej używanych pojęć, w kontekście przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia...

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2015-08-01 07:40 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?