Temat miesiąca /   May

Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych - informacje ogólne

Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych - informacje ogólne

Zbliża się gruntowna przebudowa ekosystemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie europejska struktura ochrony danych opiera się na Dyrektywie 95/46/WE i implementujących ją krajowych aktach prawnych. Dyrektywa zawiera ogólne zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i jest skierowana do państw członkowskich, które dopiero na jej podstawie tworzą krajowe przepisy. Według Komisji Europejskiej, ten dwupoziomowy układ stwarza problemy i trzeba go zmienić.

Aktualności

Ustawa o ochronie danych osobowych w działaniach Instytutu Pamięci Narodowej?

Ustawa o ochronie danych osobowych w działaniach Instytutu Pamięci Narodowej?

Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w rozmowie...

Artykuły

Czy żądanie udostępnienia danych stanowi ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Jednym z najczęściej używanych pojęć, w kontekście przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia...

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2015-06-30 01:10 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?