Temat miesiąca /   January

Prywatność pracownika w miejscu pracy w dobie dynamicznie rozwijających się „nowych technologii” – część II

Prywatność pracownika w miejscu pracy w dobie dynamicznie rozwijających się „nowych technologii” – część II

Szczególną formą nadzorowania pracownika jest jego monitorowanie. Za tę aktywność pracodawcy uważa się szeroko rozumianą kontrolę pracy pracownika za pomocą m.in. „nowych technologii”. Działanie to może przybrać różne formy, np. kontrolowania poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wykorzystywania zasobów stron internetowych bądź też monitorowania wizyjnego za pomocą kamer użytkowych. Monitorowanie pracowników w miejscu pracy może przynieść pracodawcy takie korzyści, jak chociażby zwiększenie efektywności pracy pracowników czy też upewnienie się, że pracownik działa na korzyść firmy. Nie można jednak zapominać, że monitorowanie w miejscu pracy (a także poza nią jeśli jest wykonywane przez pracodawcę i w związku z pracą) rodzić może wiele problemów związanych z ochroną prywatności pracownika.

Aktualności

Nowe prawo i edukacja jako metody a zarazem wyzwania dla skutecznej ochrony danych osobowych

Nowe prawo i edukacja jako metody a zarazem wyzwania dla skutecznej ochrony danych osobowych

W dniu 28 stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji IX Dnia Ochrony...

Artykuły

Prywatność pracownika w miejscu pracy w dobie dynamicznie rozwijających się „nowych technologii” - część I

Ochrona prywatności pracownika w ramach stosunku pracy jest zagadnieniem niezwykle aktualnym i...

Wydarzenia

IX Dzień Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia 2015 r.

IX Dzień Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia 2015 r.

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2015-01-31 22:03 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?