Temat miesiąca /   March

Przetwarzanie danych osobowych w praktyce: Big Data w biznesie.

Przetwarzanie danych osobowych w praktyce: Big Data w biznesie.

Danymi osobowymi mogą być w zasadzie wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej (ewentualnie możliwej do zidentyfikowania) osoby fizycznej. Jest to bardzo ważna konkluzja w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, opierającym się na globalnym transferze różnego rodzaju informacji. W praktyce bowiem podmioty oferujące swoje usługi, starają się zgromadzić i przetworzyć jak największą ilość informacji o klientach w celach przedstawienia najlepiej dostosowanej do ich potencjalnych potrzeb oferty marketingowej, uzyskując w ten sposób przewagę nad konkurencją.Zjawisko gromadzenia wielkich baz danych nazywane jest obecnie Big Data. Początki tego procesu sięgają lat siedemdziesiątych, jednak w ostatnim czasie, zapewne z racji ogromnych możliwości technicznych, oraz stale rosnącej popularności różnego rodzaju portali społecznościowych, wokół Big Data, narosło sporo kontrowersji.

Aktualności

Poszukiwania i odnalezienie profesora Henryka Domańskiego

Poszukiwania i odnalezienie profesora Henryka Domańskiego

Kilka dni temu zaginął Profesor Henryk Domański. Okazało się, gdy biegał w niedzielny...

  • Dane bankowe, a służby w Polsce
    Policja i inne służby w Polsce w uzasadnionych przypadkach korzystają z danych bankowych. Banki wiedzą o nas bardzo dużo m.in. jaka...
  • Fałszywe maile z mBank i inne cyberzagrożenia
    Nieustannie wzrasta ilość ataków cyberprzestępców, szczególnie od momentu wybuchu konfliktu na terenie Ukrainy. Polacy otrzymują...
  • Podsłuch w żłobku
    W prywatnej placówce w Zielonej Górze odkryto, że w misiu, które przyniosło jedno z dzieci, było ukryte urządzenie nagrywające....

Artykuły

Propozycje zmian w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – cz.II

Prace nad projektem unijnego rozporządzenia znajdują się już w końcowym etapie. Podczas...

Partnerzy merytoryczni

Wiadomość wydrukowana 2014-09-23 06:19 z adresu http://www.e-ochronadanych.pl/website-2013/index.php?